• Laman Utama
  • Jabatan
  • Sokongan (Klinikal)
  • Unit Kerja Sosial Perubatan

Status Nombor Giliran

Kini anda boleh melihat status nombor giliran di mana-mana sahaja

melalui smartphone anda. Anda tidak lagi perlu menunggu di klinik!