Kenyataan Tawaran Sebutharga 28 September 2021

HOSPITAL AMPANG

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Adalah dipelawa syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Sijil Taraf Bumiputra (STB)Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang mempunyai gred dan kategori berkaitan masih sah pendaftarannya untuk menyertai sebut harga seperti berikut: 

BIL PERKARA NO. SEBUT HARGA

BIDANG 
PENDAFTARAN

JENIS SEBUT HARGA / TAWARAN DOKUMEN TARIKH IKLAN DITAWARKAN DAN TARIKH TUTUP / LAWATAN TAPAK
1.

SEBUTHARGA KERJA-KERJA PEMBAIKAN PAIP BOCOR DALAM DINDING DI KUARTERS, HOSPITAL AMPANG

HA/941(S)–163/2021

CIDB GRED G1 KATEGORI:

B04 - KERJA AM BANGUNAN; ATAU

B10 - PEMASANGAN PAIP AIR DALAMAN

TERBUKA / (SECARA MANUAL)

27 SEPTEMBER 2021 (ISNIN)
HINGGA
7 OKTOBER 2021 (KHAMIS)
12.00 Tengahari
/
30 SEPTEMBER 2021 (KHAMIS), 9.30 PAGI, BILIK MESYUARAT UTAMA, ARAS 2, HOSPITAL AMPANG

2. Sebarang pertanyaan :

    Junaidah                   -           03 – 4289 6540

    Wahidah                    -           03 – 4289 6541

3. Dokumen sebut harga boleh didapati di UNIT PEROLEHAN, ARAS 2, HOSPITAL AMPANG, JALAN MEWAH UTARA, PANDAN MEWAH 68000 AMPANG, SELANGOR dari jam 9.30 pagi pada 30 SEPTEMBER 2021 dengan mengemukakan :

i)   Sijil Pendaftaran Syarikat.
ii)  Cop Alamat Penuh Syarikat.
 

4. Tawaran Sebut Harga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang ditetapkan di  UNIT PEROLEHAN, ARAS 2, HOSPITAL AMPANG, JALAN MEWAH UTARA, PANDAN MEWAH 68000 AMPANG, SELANGOR sebelum atau pada 07 OKTOBER 2021 (KHAMIS) jam 12.00 tengah hari.

 
Terima Kasih 
 

Kenyataan Tawaran ini diluluskan untuk dipamer di papan notis oleh :

..............................................................

Urusetia Jawatankuasa Sebut Harga